مجموعه ماشین خوب یکی از بهترین استارت آپ های موجود برای خرید و فروش ماشین های صفر و کارکرده و همچنین بهترین ماشین های مزایده ای در سراسر ایران زمین است. مجموعه ماشین خوب می کوشد تا بهترین ها نسیب شما دوشتان گرامی و همچنین ماشین باز های خفن بشه پس باهم این بازی خوب را شروع می کنیم.